Máy cán ống thép-Máy cán tôn-Vật tư nhà máy thép-tôn

Chuyên cung cấp vật tư, thiết bị ngành thép, máy cán tôn, máy cán thép, máy cán ống thép. Các thiết bị điện ngành tôn- thép như: Biến tần, Bộ PLC, Màn hình HMI, AC Servo, Motion Control, Contactor, MCCB, Relay chuyên dùng cho máy cán thép, máy cắt thép.

Các hình ảnh nhà máy thép:
Máy cán thép:
Sửa chữa máy cán ống thép,sửa màn hình, PLC, HMI, AC Servo, Biến tần


Cơ cấu cắt ống thép:
Cung cấp vật tư nhà máy tôn, thép, máy cán thép

Tủ điện máy cán thép:
Tủ điện máy cán thép-cán tônVideo máy cán thép:

Comments