Biến tần Siemens MM440, Điều khiển tốc độ động cơ AC

Biến tần Siemens MM440 là bộ điều khiển tốc độ động cơ AC 3 pha hiệu suất cao với chế độ điều khiển Vector thông minh thích hợp cho mọi yêu cầu thay đổi tốc độ trong thực tế. Đặc biệt, MM440 còn tích hợp tính năng điều khiển và ổn định Moment trong những ƯD tải có Moment dao động.

Tính năng nổi bật của Biến tần MM440:
 • Công nghệ IGBT mới nhất với bộ điều khiển MPU.
 • Hiệu suất cao, Điều khiển Vector vòng kín.
 • Chế độ điều chỉnh tự động PID
 • Điều khiển vòng kín hoặc vòng hở Moment.
 • Lập trình đa điểm đường cong V / Hz, hoặc Flux Vector Control
 • Truy cập nhanh dữ liệu và tham số
 • NPN/PNP Source-Sink control adaptability
 • Chế độ Fly Start: Tự khởi động sau khi có lỗi.
 • Đầu vào tương tự độ phân giải 10 bit.
 • Đầy đủ tính năng hãm và bộ hãm
 • RS-485, RS-232.
Thông số chi tiết:

Supply Voltage 1 ph AC 200 / 240V
Part Number Power Frame Size
6SE6440-2UC11-2AA1 0.12 kW / 0.9 A A
6SE6440-2UC12-5AA1 0.25 kW / 1.7 A A
6SE6440-2UC13-7AA1 0.37 kW / 2.3 A A
6SE6440-2UC15-5AA1 0.55 kW / 3.0 A A
6SE6440-2UC17-5AA1 0.75 kW / 3.9 A A
6SE6440-2UC21-1BA1 1.1 kW / 5.5 A B
6SE6440-2UC21-5BA1 1.5 kW / 7.4 A B
6SE6440-2UC22-2BA1 2.2 kW / 10.4 A B
6SE6440-2UC23-0CA1 3 kW / 13.6 A C

Supply Voltage 1 ph 200/240V ; Filtered Class A EMC
Part Number Power Frame Size
6SE6440-2AB11-2AA1 0.12 kW / 0.9 A A
6SE6440-2AB12-5AA1 0.25 kW / 1.7 A A
6SE6440-2AB13-7AA1 0.37 kW / 2.3 A A
6SE6440-2AB15-5AA1 0.55 kW / 3.0 A A
6SE6440-2AB17-5AA1 0.75 kW / 3.9 A A
6SE6440-2AB21-1BA1 1.1 kW / 5.5 A B
6SE6440-2AB21-5BA1 1.5 kW / 7.4 A B
6SE6440-2AB22-2BA1 2.2 kW / 10.4 A B
6SE6440-2AB23-0CA1 3 kW / 13.6 A C

Supply Voltage 3 ph AC 380 / 480V
Part Number Power Frame Size
6SE6440-2UD13-7AA1 0.37 kW / 1.3 A A
6SE6440-2UD15-5AA1 0.55 kW / 1.7 A A
6SE6440-2UD17-5AA1 0.75 kW / 2.2 A A
6SE6440-2UD21-1AA1 1.1 kW / 3.1 A A
6SE6440-2UD21-5AA1 1.5 kW / 4.1 A A
6SE6440-2UD22-2BA1 2.2 kW / 5.9 A B
6SE6440-2UD23-0BA1 3 kW / 7.7 A B
6SE6440-2UD24-0BA1 4 kW / 10.2 A B
Part Number CT VT Frame Size
6SE6440-2UD25-5CA1 5.5 kW / 13 A 7.5 kW / 19 A C
6SE6440-2UD27-5CA1 7.5 kW / 19 A 11 kW / 26 A C
6SE6440-2UD31-1CA1 11 kW / 26 A 15 kW / 32 A C
6SE6440-2UD31-5DA1 15 kW / 32 A 18.5 kW / 38 A D
6SE6440-2UD31-8DA1 18.5 kW / 38 A 22 kW / 45 A D
6SE6440-2UD32-2DA1 22 kW / 45 A 30 kW / 62 A D
6SE6440-2UD33-0EA1 30 kW / 62 A 37 kW / 75 A E
6SE6440-2UD33-7EA1 37 kW / 75 A 45 kW / 90 A E
6SE6440-2UD34-5FA1 45 kW / 90 A 55 kW / 110 A F
6SE6440-2UD35-5FA1 55 kW / 110 A 75 kW / 145 A F
6SE6440-2UD37-5FA1 75 kW / 145 A 90 kW / 178 A F
6SE6440-2UD38-8FA1 90 kW / 178 A 110 kW / 205 A FX
6SE6440-2UD41-1FA1 110 kW / 205 A 132 kW / 250 A FX
6SE6440-2UD41-3GA1 132 kW / 250 A 160 kW / 302 A GX
6SE6440-2UD41-6GA1 160 kW / 302 A 200 kW / 370 A GX
6SE6440-2UD42-0GA1 200 kW / 370 A 250 kW / 477 A GX

Supply Voltage 3 ph AC 380 / 480V ; Filtered Class A EMC
Part Number Power Frame Size
6SE6400-2FA00-6AD0 0.37 kW / 1.3 A A
6SE6400-2FA00-6AD0 0.55 kW / 1.7 A A
6SE6400-2FA00-6AD0 0.75 kW / 2.2 A A
6SE6400-2FA00-6AD0 1.1 kW / 3.1 A A
6SE6400-2FA00-6AD0 1.5 kW / 4.1 A A
6SE6440-2AD22-2BA1 2.2 kW / 5.9 A B
6SE6440-2AD23-0BA1 3 kW / 7.7 A B
6SE6440-2AD24-0BA1 4 kW / 10.2 A B
Part Number CT VT Frame Size
6SE6440-2AD25-5CA1 5.5 kW / 13 A 7.5 kW / 19 A C
6SE6440-2AD27-5CA1 7.5 kW / 19 A 11 kW / 26 A C
6SE6440-2AD31-1CA1 11 kW / 26 A 15 kW / 32 A C
6SE6440-2AD31-5DA1 15 kW / 32 A 18.5 kW / 38 A D
6SE6440-2AD31-8DA1 18.5 kW / 38 A 22 kW / 45 A D
6SE6440-2AD32-2DA1 22 kW / 45 A 30 kW / 62 A D
6SE6440-2AD33-0EA1 30 kW / 62 A 37 kW / 75 A E
6SE6440-2AD33-7EA1 37 kW / 75 A 45 kW / 90 A E
6SE6440-2AD34-5FA1 45 kW / 90 A 55 kW / 110 A F
6SE6440-2AD35-5FA1 55 kW / 110 A 75 kW / 145 A F
6SE6440-2AD37-5FA1 75 kW / 145 A 90 kW / 178 A F
6SL3000-0BE32-5AA0 90 kW / 178 A 110 kW / 205 A FX
6SL3000-0BE34-4AA0 110 kW / 205 A 132 kW / 250 A FX
6SL3000-0BE34-4AA0 132 kW / 250 A 160 kW / 302 A GX
6SL3000-0BE34-4AA0 160 kW / 302 A 200 kW / 370 A GX
6SL3000-0BE36-0AA0 200 kW / 370 A 250 kW / 477 A GX

Tùy chọn:

Part Number Description
6SE6400-0BP00-0AA0 Basic Operator Panel (BOP)
6SE6400-0AP00-0AA1 Advanced Operator Panel (AOP)
6SE6400-1PC00-0AA0 PC – MICROMASTER Connection Kit
6SE6400-0MD00-0AA0 Multidrop Panel Mounting Kit (for AOP)
6SE6400-0PM00-0AA0 Standard Panel Mounting Kit (for BOP or AOP)
6SE6400-1PB00-0AA0 PROFIBUS Module
6SE6400-1DN00-0AA0 Device Net Module
6SE6400-1CB00-0AA0 CAN Bus Module
6SE6400-0EN00-0AA0 Encoder Feedback Module
6SE6400-0GP00-0AA0 Frame Size A Gland Plate
6SE6400-0GP00-0BA0 Frame Size B Gland Plate
6SE6400-0GP00-0CA0 Frame Size C Gland Plate
6SE6400-5AW00-0BP0 Operating Instructions2)
6SE6400-5BB00-0BP0 Parameter List2)
6SE6400-5AD00-1AP0 Docu pack – supplied with drive
Comments