Cài đặt số cực động cơ trên Biến tần?

Làm sao để cài đặt số cực Động cơ trên Biến tần?
Cài đặt số cực động cơ trên biến tần bạn cần tùy thuộc vào từng hãng, mỗi hàng sẽ có cách thức setting riêng.
Công thức tính toán tốc độ theo số cặp cực:
N=60F/P
P là số cặp cực
VD: Motor 4 cực, tần số định mức 50Hz. Tốc độ định mức = 60*50/2=1500 v/p

Để cài đặt số cực > 4, bạn cần phải cài đặt lại tham số tốc độ. VD động cơ 8 cực, tốc độ cần phải setting là 750v/p. Bạn phải setting tham số này trước sau đó mới setting được số cực. 

Việc setting tham số này trong các hệ thống máy mài, hoặc máy khuấy … là vô cùng quan trọng. Do những Motor có số cực càng nhiều thì độ ổn định và Moment càng lớn. Từ trường tạo ta cũng mạnh và ổn định hơn.

Comments