PLC Delta‎ > ‎

PLC Delta DVP14SS2

PLC Delta DVP14SS2 được phát triển dựa trên dòng PLC 14SS cũ của Delta với bộ nhớ được mở rộng hơn, khả năng mở rộng I/O cũng cao hơn. Đặc biệt giá của PLC Delta DVP14SS2 tương đối rẻ và cao hơn DVP14SS không đáng kể.

 Thông số kỹ thuật PLC Delta SS2:
  MPU points: 14 (8DI + 6DO)
‧Max. I/O points: 494 (14 + 480)
‧Program capacity: 8k steps
‧COM port: Built-in RS-232 & RS-485 ports, compatible with Modbus ASCII/RTU protocol. Can be master or slave.
‧High-Speed Pulse Output Supports 4 points (Y0 ~ Y3) of independent high-speed (max. 10kHz) pulse output
‧Supports PID Auto-tuning DVP-SS2 saves parameters automatically after the PID auto temperature tuning is completed.
‧Built-in High-Speed Counters