PLC Delta‎ > ‎

PLC Delta DVP14SS

PLC Delta SS Series là dòng PLC thông dụng, giá rẻ, thích hợp cho các ứng dụng vừa và nhỏ trong thực tế.

 Thông số kỹ thuật:
   MPU points: 14
‧Max. I/O points: DVP14SS: 238
‧Program capacity: 4K Steps
‧Communication port: Built-in RS-232 and RS-485, compatible with MODBUS ASCII / RTU communication protocol
‧High-speed pulse output: Supports 2-point (Y0, Y1) independent high-speed pulse output of up to 10KHz

  Built-in high-speed counter