PLC Delta‎ > ‎

PLC Delta DVP10SX

Dòng PLC tích hợp sẵn Analog vào/ ra ngay trên MPU. Với khả năng điều khiển Analog theo các hàm PID... PLC Delta DVP10SX11R(T) thích hợp trong các ứng dụng điều khiển và xử lý tín hiệu analog như: Điều khiển tốc độ biến tần, điều khiển nhiệt độ...

 ‧MPU points: 10 (4DI/2DO, 2AI/2AO)
‧Max. I/O points: 230
‧Program capacity: 8K Steps
‧Communication port: Built-in RS-232 and RS-485, compatible with MODBUS ASCII / RTU communication protocol.
‧High-speed pulse output: Supports 2-point independent high-speed pulse output (Y0 of up to 50KHz and Y1 of up to 10KHz).
‧Built-in high-speed counter

  Built-in analog I/O function