PLC Delta‎ > ‎

PLC Delta EH2 Series

PLC Delta DVP-EH2 được thiết kế cho máy cắt tốc độ cao, máy hàn servo 3-trục tốc độ cao. EH2 series được thiết kế với tốc độ vận hành vượt trội, bộ nhớ chương trình lớn, hỗ trợ các module mở rộng đặc biệt và card chức năng.

Thông số kỹ thuật:
  MPU points: 16 / 20 / 32 / 40 / 48 / 64 / 80
‧Max. I/O points: 512
‧Program capacity: 16K Steps
‧Instruction execution speed: 0.24µS (basic instruction)
‧Communication port: Built-in RS-232 and RS-485, compatible with MODBUS ASCII / RTU communication protocol
‧Data register: 10,000 words
‧File register: 10,000 words
‧High-speed pulse output:
20-point and 32-point models support 2-point 200KHz pulse output (Y0, Y2); 40-point models support A/B phase 200KHz pulse output (Y0, Y1)(Y2, Y3) and 2-point 200KHz pulse output (Y4, Y6).
‧Built-in 4 groups of hardware high-speed counters