PLC Delta

Bộ lập trình PLC Delta
được phát triển từ năm 1999 dựa trên nền tảng và công nghệ của nhà sản xuất PLC hàng đầu Nhật Bản ( PLC Mitsubishi ) với dòng PLC DVP ES series chuyên dùng trong các lĩnh vực như: Chế biến gỗ, máy dệt, máy in, các ứng dụng vừa và nhỏ...với giá thành hạ, tính năng ngang bằng với PLC Mitsubishi FX2N.
Đến thời điểm hiện tại, Delta đã cho ra mắt rất nhiều dòng PLC đáp ứng cho mọi nhu cầu và ứng dụng trong thực tế.


Danh mục sản phẩm PLC Delta :

 DVP SS series
  DVP SS2 series   DVP SC series   DVP SA series
 
 
 
 
Dòng PLC tiêu chuẩn 8DI+ 6DO, 24VDC, Max I/O: 238
Dòng PLC tiêu chuẩn 8DI+ 6DO, 24VDC, Max I/O: 494
Phát xung điều khiển Servo,  8DI+ 4DO, 24VDC,Max I/O: 236
Phát xung điều khiển Servo 8DI+ 4DO, 4VDC,Max I/O: 236
   DVP SA2 series   DVP SX series   DVP SX2 series   DVP SV series
 
 
 
 
Phát xung điều khiển Servo 8DI+ 4DO, 24VDC, Max I/O: 492Tích hợp sẵn 2 kênh Analog In, 2 kênh Analog Out, 4DI +2DO, Max I/O:230
Tích hợp sẵn 4 kênh Analog In, 2 kênh Analog Out, 8DI + 6DO, Max I/O: 494
Phát xung điều khiển 4 trục Servo 16DI+ 12DO, 24VDC, Max I/O: 512
 DVP SV2 series DVP SE series DVP ES series DVP ES2 series
 
 
 
 
Phát xung điều khiển 4 trục Servo max 200kHz 16DI+ 12DO, 24VDC, Max I/O: 512Truyền thông và kết nối mạng mạnh mẽ, Tích hợp mini USB, Ethernet, and 2 RS-485 ports.Dòng PLC tiêu chuẩn. 220V, 2 COM ports,MPU: 14 / 24 / 32 / 40 / 60, Max 256 Dòng PLC tiêu chuẩn. 220V, 3 COM ports,MPU: 14 / 24 / 32 / 40 / 60, Max 512. Phát xung 100kHz
 DVP EX series DVP EH2 series DVP EH3 series DVP MC series
 
 
 
 
Analog PLC, Tích hợp sẵn 4 kênh Analog In, 2 kênh Analog Out, 8DI + 6DO, Max I/O: 238
PLC cao cấp, MPU points: 16 / 20 / 32 / 40 / 48 / 64 / 80 max 512. Phát xung 200kHz  PLC cao cấp, MPU points:40 / 48 / 64 / 80 max 512. Phát xung 200kHz-4 kênh.
 Điều khiển tối đa 16 trục Servo, 8 high-speed pulse inputs, 4 high-speed pulse outputs Max I/O 480.

Comments