Màn hình Proface GP2000 series

Màn hình HMI Proface GP2000 series hiện tại đang là dòng màn hình cảm ứng công nghiệp phổ Biến nhất tại thị trường Việt Nam. Với những tính năng điều khiển, giám sát và truyền thông mạnh mẽ, GP2000 series mang lại cho người dùng những trải nghiệm và sự tin tưởng tuyệt đối. Với khả năng mở rộng bộ lưu trữ dữ liệu ( tích hợp khe CF-Card ) và tích hợp sẵn các chuẩn truyền thông như RS232, ModBus RS485, RS422, CAN Open, ProfiBus ...GP2000 series có khả năng kết nối với hầu hết các thiết bị điều khiển trên thị trường như PLC, AC Servo, Inverter ....Đặc biệt, độ bền và độ ổn định của những dòng sản phẩm của Digital là trên 5 năm, thời hạn sử dụng trên 7 năm. Có đủ kích thước và tính năng phù hợp cho mọi ứng dụng thực tế.

i, Màn hình giao diện chuẩn, kích thước 5.7" .
STANDARD OPERATOR INTERFACE
 GP37W2-BG41-24V 5.7” Blue/White LCD, 1 Serial port, 24VDC, UL, CE  
 GP2300-TC41-24V 5.7” TFT Color, Ethernet, CF, 2 Serial, 24VDC, UL CL I Div 2, CE
 GP2300-TC41-24V-M 5.7” TFT, Eth, CF, 2 Serial, 24VDC, UL CL I Div 2, CE, Conformal Coating
 GP2300-SC41-24V 5.7” STN Color, Ethernet, CF, 2 Serial, 24VDC, UL CL I Div 2, CE     
 GP2300-LG41-24V 5.7” Mono, Ethernet, CF, 2 Serial, 24VDC, UL CL I Div 2, CE  
 GP2300-LG41-24V-MBP 5.7" mono, 2 serial, Eth, CF, 24VDC, UL CL I Div 2, CE, w/ CA3-MBPALL-41   
 GP2300-LG41-24V-M 5.7” Mono, Eth, CF, 2 Serial, 24VDC, UL CL I Div 2, CE, Conformal Coating  
 GP2301-TC41-24V 5.7” TFT Color, CF, 1 Serial, 24VDC, UL CL I Div 2, CE     
 GP2301-SC41-24V 5.7” STN Color, CF,1 serial, 24VDC, UL CL I Div 2, CE
  GP2301-LG41-24V 5.7” Mono, CF, 1 Serial, 24VDC, UL CL I Div 2, CE

ii, Màn hình giao diện Proface: OPERATOR INTERFACE LOGIC CONTROLLERS (supports Flex Network Modules)
 GLC2300-TC41-24V 5.7” TFT Color, Integrated Control, Ethernet, CF, 2 Serial, 24VDC, UL, CE
 GLC2300-TC41-24V-M 5.7” TFT, Control, Ethernet, CF, 2 Serial, 24VDC, UL, CE, Conformal Coating
 GLC2300-LG41-24V 5.7” Mono, Integrated Control, Ethernet, CF, 2 Serial, 24VDC, UL, CE
 
iii, Màn hình điều khiển Pro-face 7.4” OPERATOR INTERFACE AND LOGIC CONTROLLERS   
    STANDARD OPERATOR INTERFACE
 GP2400-TC41-24V 7.4” TFT Color, Ethernet, CF, 2 Serial, 24VDC, UL CL I Div 2, CE
 GP2400-TC41-24V-M 7.4” TFT Color, Ethernet, CF, 2 Serial, 24VDC, UL CL I Div 2, CE, Conformal Coating
 GP2401-TC41-24V   7.4” TFT Color, 1 serial, CF, 24VDC, UL CL I Div 2, CE

     OPERATOR INTERFACE LOGIC CONTROLLERS (supports Flex Network Modules)
 GLC2400-TC41-24V 7.4” TFT Color, Integrated Control, Ethernet, CF, 2 Serial, 24VDC, UL, CE
 GLC2400-TC41-24V-M 7.4” TFT Color, Control, Ethernet, CF, 2 Serial, 24VDC, UL, CE, Conformal Coating

iv, Màn hình điều khiển Pro-face 9.1” GP477R OPERATOR INTERFACE
 GP477R-EG41-24VP 9.1” Amber EL, Discontinued Nov 1, 2009
 GP477R-EG11 9.1” Amber EL, Discontinued Nov 1, 2009

v, Màn hình điều khiển Pro-face 10.4” OPERATOR INTERFACEAND LOGIC CONTROLLERS
 
 GP2500-TC41-24V 10.4” TFT Color, Ethernet, CF, 2 Serial, 24VDC, UL CL I Div 2, CE
 GP2500-TC41-24V-M 10.4” TFT Color, Ethernet, CF, 2 Serial, 24VDC, CE, Conformal Coating
 GP2500-TC11 10.4” TFT Color, Ethernet, CF, 2 Serial, 120VAC UL CL I Div 2, CE
 GP2500-TC11-M 10.4” TFT Color, Ethernet, CF, 2 Serial, 120VAC, CE, Conformal Coating
 GP2500-SC41-24V 10.4” STN Color, Ethernet, CF, 2 Serial, 24VDC UL CL I Div 2, CE
 GP2500-LG41-24V 10.4” Mono, Ethernet, CF, 2 Serial, 24VDC, UL CL I Div 2, CE
 GP2501-TC11 10.4” TFT Color, 1 Serial, CF, 120VAC, UL CL I Div 2, CE
 GP2501-SC11 10.4” STN Color, 1 Serial, CF, 120VAC, UL CL I Div 2, CE
 GP2501-SC11-M 10.4” STN Color, 1 Serial, CF, 120VAC, CE, Conformal Coating
 GP2501-LG41-24V 10.4” Mono, 1 Serial, CF, 24VDC, UL CL I Div 2, CE     
 
vi, Màn hình điều khiển Pro-face 12.1” OPERATOR INTERFACEAND LOGIC CONTROLLERS
 GP2600-TC41-24V 12.1” TFT, 2 serial, Ethernet, CF, 24VDC, UL CL I Div 2, CE
 GP2600-TC41-24V-M 12.1” TFT, 2 serial, Ethernet, CF, 24VDC, UL CL I Div 2, CE, Conformal Coating 
 GP2600-TC11 12.1” TFT, 2 serial, Ethernet, CF, 120VAC, UL CL I Div 2, CE
 GP2600-TC11-M 12.1” TFT, 2 serial, Ethernet, CF, 120VAC, CE, Conformal Coating
 GP2601-TC11 12.1” TFT, 1 serial, CF, 120VAC, UL CL I Div 2, CE
 GP2600-TC41-24V-MBP 12.1" TFT, 2 serial, Ethernet, CF, 24VDC, UL CL I Div 2, CE, w/ CA3-MBPALL-41
Comments