HMI Delta DOP-A, DOP-AS

 Màn hình cảm ứng Mono 3.8"
Model: DOP-AS38BSTDHMI đơn sắc, RS232,422,485
2MB, TFT LCD, 4 Phím chức năng
Màn hình cảm ứng Mono 5.7"
Model: DOP-AS57BSTD
HMI đơn sắc, RS232,422,485
2MB, TFT LCD, 4 Phím chức năng
Màn hình cảm ứng màu 3.5"
Model: DOP-AS35THTD


HMI 65K màu, RS232,485,422
2MB, TFT LCD, 4 Phím chức năng