Màn hình cảm ứng HMI Delta

 Màn hình cảm ứng Mono 3.8"
Model: DOP-AS38BSTDHMI đơn sắc, RS232,422,485
2MB, TFT LCD, 4 Phím chức năng

Màn hình cảm ứng Mono 5.7"
Model: DOP-AS57BSTD
HMI đơn sắc, RS232,422,485
2MB, TFT LCD, 4 Phím chức năng
Màn hình cảm ứng màu 3.5"
Model: DOP-AS35THTD


HMI 65K màu, RS232,485,422
2MB, TFT LCD, 4 Phím chức năng
Màn hình cảm ứng màu 5.6"
Model: DOP-B05S100HMI 65k màu, RS232,422,485
4MB, TFT LCD

Màn hình cảm ứng màu 5.6"
Model: DOP-B05S101
HMI 65k màu, RS232,422,485
8MB, TFT LCD

Màn hình cảm ứng màu 7.0"
Model: DOP-B07S411

màn hình cảm ứng HMI Delta Taiwan
HMI 65k màu, RS232,422,485
128MB, USB 2.0

 Màn hình cảm ứng màu 7.0"
Model: DOP-B07S415

màn hình cảm ứng HMI Delta Taiwan
HMI 65k màu, RS232,422,485 128MB,USB 2.0
,SD Card
Màn hình cảm ứng màu 7.0"
Model: DOP-B07E415

HMI 65k màu, RS232,422,485 128MB,USB 2.0
,SD Card,Audio, Ethernet
Màn hình cảm ứng màu 7.0"
Model: DOP-B07S515

HMI 65k màu,
RS232,422,485
128MB,USB 2.0,SD Card
Màn hình cảm ứng màu 8.0"
Model: DOP-B08S515

HMI 65k màu,
RS232,422,485
128MB,USB 2.0,SD Card

Màn hình cảm ứng màu 8.0"
Model: DOP-B08E515

HMI 65k màu,
RS232,422,485
128MB,USB 2.0,SD Card,
Audio, Ethernet
Màn hình cảm ứng màu 10.0"
Model: DOP-B10S615


HMI 65k màu,
RS232,422,485
128MB,USB 2.0,SD Card
 
 Màn hình cảm ứng màu 4.7"
Model: DOP-B04S211

 
HMI 65K màu, RS232/485/422

 4MB, TFT LCD
 Màn hình cảm ứng màu 7.0"
Model: DOP-B07S415

màn hình cảm ứng HMI Delta Taiwan

HMI 65k màu, RS232,422,485
128MB, USB 2.0, SD Card
 Màn hình cảm ứng màu 7.0"
Model: DOP-B07E515

HMI 65k màu, RS232,422,485
128MB,USB 2.0,SD Card,Audio, Ethernet

Dòng màn hình cảm ứng HMI 10.4 inch cao cấp nhất của Delta:

 Màn hìn cảm ứng màu 10.0"
Model: DOP-B10E615


HMI 65k màu, RS232,422,485
128MB,USB 2.0,SD Card, Audio, Ethernet