Encoder Delta

Bộ mã hóa vòng quay Encoder Delta với đa dạng ngõ ra, phù hợp cho các ứng dụng đo đếm tốc độ như :Open Collector, Voltage Output, Push-Pull, Line Drive. Với 3 dạng Encoder : trục lồi, trục rỗng, dạng giống Motor.

 Encoder trục lồi ES series
  Encoder trục rỗng EH series  Encoder trục rỗng ROE-E series
 
 
 
 Encoder trục rỗng ROE-A series Encoder trục rỗng ROE-M series Encoder trục lồi ROE-C series