Video Ứng dụng Biến tần Delta trong Công nghiệp

Ứng dụng Biến tần Delta trong các ngành công nghiệp chính ở nước ta như: Dệt, sợi, bao bì...trong các hệ thống điều hòa không khí, HVAC, Building...

Xem Video:

Ứng dụng các thiết bị Delta trong CNComments