Bộ điều khiển AC Servo Delta B series

Bộ điều khiển AC Servo Delta và động cơ Servo Delta B Series có công suất từ 100W đến 2kW với những tính năng vượt trội, giá cả cạnh tranh thích hợp cho những đơn vị chế tạo máy, gia công cơ khí và những dây chuyền máy móc như: Máy cắt, máy CNC, máy tiện...


                         Bộ điều khiển AC Servo 100W-400W,1 pha 220V                        Bộ điều khiển AC Servo 750W (1hp), 1 pha 220V
                     
Bộ điều khiển AC Servo 1kW (1.4hp), 1 pha 220V
                    
Bộ điều khiển AC Servo 1.5kW (2hp), 1 pha 220V
                   
Bộ điều khiển AC Servo 2kW (2.7hp), 3 pha 220V


Download File Thông số kích thước ở tệp đính kèm.
Ċ
MEGA TV,
20:45, 20 thg 2, 2013
Comments